Sborník konference INFORUM

Sborník konference INFORUM (dříve INFOMEDIA) obsahuje všechny příspěvky, které zazněly na konferenci od roku 1995.

Příspěvky ročníku 2010

Andrejčíková, Nadežda Od zpracování fondů k ontologiím
Anguelova, Krassimira Nová generace CABI Compendia
Hindls, Richard Zahájení konference
Karen, Vladimír Závěrečné slovo
Karen, Vladimír Úvodní příspěvek
Psohlavec, Tomáš Manuscriptorium v Evropě
Škandera, Boris Svět je ilustrovaný
van Berckelaer, Focko Robbert SpringerLink 2010

ISSN 1801-2213
(česká verze)

© 1995-2018 Albertina icome Praha s.r.o.