Sborník konference INFORUM

Sborník konference INFORUM (dříve INFOMEDIA) obsahuje všechny příspěvky, které zazněly na konferenci od roku 1995.

Příspěvky ročníku 2008

Anguelova, Krassimira CABI – znalosti pro život
Hindls, Richard Zahájení konference
Karen, Vladimír Závěrečné slovo
Karen, Vladimír Úvodní příspěvek

ISSN 1801-2213
(česká verze)

© 1995-2018 Albertina icome Praha s.r.o.