Sborník konference INFORUM

Sborník konference INFORUM (dříve INFOMEDIA) obsahuje všechny příspěvky, které zazněly na konferenci od roku 1995.

Příspěvky ročníku 1995

Balík, Vojtěch Úvodní slovo
Berat, Ljiljana OCLC - šance pro Východní Evropu
Burgetová, Jarmila SKIP v roce 1995
Dabanovic, Radomir InfoWare CD/HD - nové trendy v provozu CD-ROM v sítích
Garfield, Eugene Praktické využití bibliometrie a citační analýzy ve věku elektronického publikování
Gogolek, Wlodzimierz Informační průmysl v Polsku
Gruntorád, Jan Rozvoj Internetu v našich podmínkách
Hanková, Jelena Infocus - nový český informatický časopis
Karen, Vladimír Služby českému informačnímu trhu: informační zdroje a jejich provoz v sítích
Krbec, Pavel IME: knihovnický systém TINLIB
Merullo, Charles Jak uvést vaši knihovnu do "středního proudu" elektronických publikací
O´Rourke, Tony Chadwyck-Healey: naše role v konceptu "virtuální knihovny"
Polišenský, Jiří Současné problémy ochrany knižních fondů
Schüller, Dietrich Problémy ochrany a zpřístupnění audiovizuálních dokumentů
Špála, Milan Vysokoškolská knihovna: její budoucí úloha v akademickém výzkumu
Voght, Sjoerd KR Information OnDisc: naše nabídka databází na CD-ROM

ISSN 1801-2213
(česká verze)

© 1995-2018 Albertina icome Praha s.r.o.